3 rozdíly mezi rozhovorem s kamarády a psychoterapií

Na naší cestě životem zažíváme různé radosti i strasti. Při těchto významných chvílích nás zaplavují vlny pozitivních i negativních emocí, při kterých mnohdy nechceme být sami, ať už proto, že chceme svou radost sdílet s druhými nebo proto, že nechceme být sami na naše trápení. Spousta z nás tedy v těchto emočně nabitých momentech vyhledává oporu přátel, ale také odbornou psychoterapeutickou pomoc. Jak naši blízcí, tak psychoterapeuti představují cenný zdroj podpory v kritických situacích, Proto, abychom si dokázali efektivně říct o pomoc je však klíčové chápat, jaký je rozdíl mezi pomocí, které se nám dostane od psychoterapeuta a tou, kterou získáme od svých přátel či rodiny. V tomto článku si tento rozdíl objasníme.


1. Odbornost a role 

Terapeut a kamarád v našem životě plní odlišné role a můžeme od nich tedy očekávat odlišné věci. 

Zatímco kamarád je člověk, se kterým jsme v osobním blízkém vztahu, založeném na vzájemné důvěře a péči o sebe navzájem, psychoterapeut je odborníkem, který absolvoval vzdělávání zaměřené na to, jak podpořit své klienty při zlepšování psychického zdraví a duševní spokojenosti. To neznamená, že pro nás rada kamaráda nemůže být užitečná! Naopak, naši přátelé umí poskytnout cenné, přímé názory a rady pro naši situaci. Rozdíl je především v tom, že psychoterapeut bude při rozhovoru o našich trápeních využívat vědecky podložené postupy a ověřené techniky, které by nás měly směřovat k tomu, abychom mohli sami lépe porozumět problémům a realizovat kroky ke zlepšení našeho psychického stavu. Navíc, s kamarády je poskytovaná podpora vzájemná, kdežto naší rolí není poskytovat podporu svému psychoterapeutovi  


2. Mlčenlivost a důvěra

Psychoterapeut je vázán mlčenlivostí, důvěrné informace, které mu povíme zůstávají mezi námi. Existují výjimečné situace, kdy terapeut může předat informace jiným specialistům či policii, ale to pouze v jasně daných případech, které se týkají trestných činů nebo ohrožení života. Kamarádi se mohou prořeknou a sdílet tak některé informace z našich konverzací.  

3. Subjektivita a Objektivita

Terapeut a kamarád přináší odlišné pohledy na naši situaci. Kamarádi k nám mají pevnou emoční vazbu a blízkost, díky které nás vnímají velmi subjektivně a do jejich úsudků o nás vstupuje spousta emocí, které v našem vztahu s nimi figurují. Jejich pohled bývá také často ovlivňován jejich vlastními prožitky a zkušenostmi. Terapeut je s námi v terapeutickém vztahu, který se od přátelství liší. Terapeut je trénován pro to, aby nás podpořil při zkoumání našich vlastních myšlenek a pocitů. Nevnáší do terapie prožitky ze svého vlastního života a nediktuje nám naše rozhodnutí. Vede nás k tomu, abychom cesty nacházeli a prozkoumávali sami. 

Jak již bylo zmíněno, kamarádi i terapeuté mohou představovat velkou podporu při našich trápeních. Záleží na tom, co vše v dané situaci potřebujeme. Pomoc terapeuta nám vždy může přinést benefity v podobě názoru odborníka, bezpečného prostoru, mlčenlivosti a objektivnějšího přístupu. Kamarádi nám poskytnou neformální podporu, rozptýlení a rady vycházející z jejich zkušeností a pocitů, které ohledně naší situaci mají. Přátelé a rodina mohou také značně přispívat naší duševní pohodě.

Připojte se k našemu newsletteru a získejte pravidelné tipy pro duševní pohodu