3 způsoby, kterými arteterapie napomáhá naší psychické pohodě. 

Ve světě plném stresu a každodenních výzev se terapeutická síla umění objevuje jako maják naděje pro mnohé hledající útěchu a uzdravení. Arteterapie, jedinečná a expresivní forma terapie, nabízí kreativní způsob jak prozkoumat své emoce a posílit či podpořit naše duševní zdraví. V tomto příspěvku si představíme hned tři pozitivní vlivy arteterapie. 

1. Sebevyjádření a emocionální uvolnění

Arteterapie poskytuje bezpečný a neverbální prostředek k vyjádření složitých emocí. Prostřednictvím umění můžeme na plátno nebo do hmoty ztvárnit pocity, které se nám těžko popisují slovy. Toto vyjádření může být pro mnohé z nás úlevné a snížit naše napětí. 

2. Snížení stresu a relaxace

Arteterapie má na mysl uklidňující účinek. Zapojením do kreativních činností můžeme snížit hladinu stresu. Je to tím, že přesuneme pozornost od každodenních starostí k tvorbě nebo tyto naše starosti svobodně vyjádříme, jak je popsáno v předchozím odstavci. Umělecká tvorba sama o sobě může podporovat relaxaci a navozovat pocit pohody.

Arteterapii využívají odborníci na duševní zdraví také při léčbě traumatu u svých klientů. Vědecky podložené metody, se kterými arteterapie pracuje pomáhají lidem, kteří si trauma zažili při jeho zpracovávání. 

3. Posílení komunikačních dovedností

Arteterapie není jen o vytváříme umění; zahrnuje také diskusi a interpretaci našeho díla. Tento proces podporuje efektivní komunikaci, protože se při něm učíme vyjadřovat své myšlenky a pocity ohledně výtvorů. Zlepšené komunikační dovednosti pak mohou mít pozitivní dopad na všechny aspekty našeho života.

Pokud vás arteterapie zaujala nezapomeňte se podívat také na náš Instagram, kde se o ní dovíte více. Terapeutické účinky může mít kromě výtvarných technik také například hudba. O tom, jak hudba působí na naše duševní zdraví se můžete dočíst v článku na našem webu. Na Instagramu také najdete příspěvek, který vám pak přiblíží samotnou muzikoterapii.

Připojte se k našemu newsletteru a získejte pravidelné tipy pro duševní pohodu