Deprese

Deprese je duševní onemocnění, které negativně ovlivňuje, jak se jedinec cítí, jak přemýšlí, a jak jedná. Způsobuje pocity smutku, ztrátu zájmu o činnosti, které kdysi přinášely radost. Může vést k řadě emocionálních a fyzických problémů, a také snížit schopnost fungovat v běžném životě.

sadly depresive middle aged female looking through the window, melancholy woman in the window

Špatné užívání internetu, konkrétně sociálních sítí, může vést k projevům deprese. Jedinec může časem stráveným na sociálních sítích nahrazovat ostatní důležité aktivity, jako je třeba bytí s přáteli nebo spánek, což v některých případech vede k příznakům deprese. Dále působí negativně na duševní zdraví zapojování se do negativních diskuzí a interakcí nebo přílišné srovnávání se s ostatními na Facebooku, Instagramu a dalších platformách. 

Internet ale může působit i kladně a pomáhat lidem, kteří už depresí trpí. Například na sociálních sítích totiž lidé nachází emoční podporu, což ve výsledku zvyšuje životní spokojenost. Navíc aktivní užívání internetu, tedy sdílení může podpořit sebevyjádření a rozvoj identity, což se považuje za protektivní faktory vůči depresi.

Projevy deprese

Stále špatná nálada a smutek

Pocit bezcennosti a beznaděje

Ztráta zájmu o koníčky a aktivity

Nízké sebevědomí

Pocit viny

Porucha spánku a stálá únava

Změny v chuti k jídlu

Podrážděnost a neklid

Obtížné rozhodování

Špatné vztahy v rodině, s přáteli, v práci nebo ve škole

Prevence deprese

Deprese je tzv. multifaktoriální syndrom, což znamená, že je vysoce nepravděpodobné, že by existovala jediná příčina vzniku této nemoci. Ovšem budování zdravého a spokojeného života může zamezit tomuto duševnímu onemocnění.

Tipy k prevenci deprese

Zdravý životní styl
1
Zdravý spací režim
2
Pravidelný pohyb
3
Dechová cvičení a meditace
4
Vyvážená strava
5
Vyhýbání se stresu
6
Práce na svojí sebehodnotě a sebevědomí
8
Budování zdravých vztahů s rodinou, přáteli, v práci a ve škole
7

Řešení deprese

Jestliže pociťujete na sobě nebo na svém blízkém příznaky deprese, obraťte se na odbornou pomoc. Jde o závažné duševní onemocnění, které je potřeba začít řešit co nejdříve.

Test na depresi

Tento link vede na opatruj.se