VIZDOM – Regionální tým Plzeň

Včasné intervence se zaměřují na podporu lidí, u kterých se brzy může rozvinout závažné duševní onemocnění, nebo se již projevilo prvními symptomy. Cílem včasných intervencí je co nejdříve poskytnout klientovi a jeho blízkým odbornou pomoc, tzn. individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii nebo psychoedukaci.

VIZDOM – Regionální tým Praha 8

Včasné intervence se zaměřují na podporu lidí, u kterých se brzy může rozvinout závažné duševní onemocnění, nebo se již projevilo prvními symptomy. Cílem včasných intervencí je co nejdříve poskytnout klientovi a jeho blízkým odbornou pomoc, tzn. individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii nebo psychoedukaci.

VIZDOM – Regionální tým Blansko a okolí

Včasné intervence se zaměřují na podporu lidí, u kterých se brzy může rozvinout závažné duševní onemocnění, nebo se již projevilo prvními symptomy. Cílem včasných intervencí je co nejdříve poskytnout klientovi a jeho blízkým odbornou pomoc, tzn. individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii nebo psychoedukaci.

Acorus – Pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Služba poskytuje všem osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace. Služba též poskytuje péči dětem ve věku do 18 let jen v doprovodu svého zákonného zástupce. Služba poskytuje krizovou pomoc, individuální, skupinové a pohybové terapie.

Bona

Služba neziskové organizace je určena lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Organizace poskytuje především služby chráněného bydlení, podporu v zaměstnávání, podporou v abstinenci, poradenství, terénní týmovou práci a emailovou poradnu.

Fokus České Budějovice

Služby jsou poskytované všem jedincům s duševním onemocněním. Je možné využít zdravotní péče, sociálně terapeutická dílny, chráněného bydlení, psychologické pomoci. Služby jsou poskytované osobám starším 12 let.

Fokus Mladá Boleslav

Služba poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko a v Karlovarském kraji. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace.

Fokus Praha

Služba poskytuje podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním, komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách. Služby jsou poskytovány klientům od 18 let.

Fokus Vysočina

Služba pro všechny jedince, kteří se potýkají s duševním onemocněním, případně jiným handicapem. Zplnomocňování klientů a rozvoj jejich schopností a dovedností, které povedou k většímu zapojení do běžného života. Je možné využít služby Centra duševního zdraví, komunitního týmu, chráněného bydlení a týmu podpory v zaměstnání. Služby jsou poskytovány osobám od 16 let.

Iskérka

Svépomocná skupina pro dospělé s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří se dostali do psychické krize vlivem své životní situace, zdravotního stavu, dlouhodobé absence zaměstnání nebo sociální izolace.