Tým včasné podpory (Práh)

Tým složený z case manažerů (psych. sestry, sociální pracovník), psychologů a konzultujícího pedopsychiatra, je zaměřený na děti a dospívající (11-19 let) v Brně, kteří se poprvé dostávají do kontaktu s psychiatrií, nebo existuje obava, že by se u nich mohly rozvíjet vážné duševní potíže.

Vida Kolín

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

Vida Litoměřice

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

Vida Pardubice

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

Vida Plzeň

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

Mana

Nezisková organizace, která poskytuje sociální služby dospělým osobám se závažným duševním onemocněním, kteří mají psychiatrickou diagnózu z okruhu psychóz (převážně schizofrenie) a afektivních poruch (bipolárně afektivní porucha). Soustředí se na podporu jejich silných stránek, zdrojů, zvyšování kompetencí a zodpovědnosti, což jsou indicie které vedou k jejich důstojnému a kvalitnímu životu v přirozeném prostředí.

Náruč

Služba pro všechny s duševním onemocněním a mentálním postižením ve věku 18-64 let. Poskytuje sociální rehabilitaci a nabízí pracovní místa na chráněném trhu práce, case management.

Péče o duševní zdraví – Jičín

Služba všechny dospělé s vážným a dlouhodobým duševní onemocnění, jako jsou schizofrenie nebo deprese v Královéhradeckém nebo v Pardubickém kraji. Služba poskytuje sociální rehabilitace, společenská setkání klientů v klubech, rekondiční pobyty a různé volnočasové aktivity.

Péče o duševní zdraví – Náchod

Služba všechny dospělé s vážným a dlouhodobým duševní onemocnění, jako jsou schizofrenie nebo deprese v Královéhradeckém nebo v Pardubickém kraji. Služba poskytuje sociální rehabilitace, společenská setkání klientů v klubech, rekondiční pobyty a různé volnočasové aktivity.

Péče o duševní zdraví – Pardubice

Organizace Péče o duševní zdraví pomáhá lidem žít s duševní nemocí, zřizuje některé CDZ a jiné odborné sociální služby v různých městech, které pomáhají lidem s duševním onemocněním.