Mana

Nezisková organizace, která poskytuje sociální služby dospělým osobám se závažným duševním onemocněním, kteří mají psychiatrickou diagnózu z okruhu psychóz (převážně schizofrenie) a afektivních poruch (bipolárně afektivní porucha). Soustředí se na podporu jejich silných stránek, zdrojů, zvyšování kompetencí a zodpovědnosti, což jsou indicie které vedou k jejich důstojnému a kvalitnímu životu v přirozeném prostředí.

Práh Jižní Morava

Služba poskytujíc péči pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním s psychotickými nebo afektivními poruchami. Služba poskytuje chráněné bydlení a pomáhá řešit krizové situace. Disponuje terénním týmem.

Acorus – Pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Služba poskytuje všem osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace. Služba též poskytuje péči dětem ve věku do 18 let jen v doprovodu svého zákonného zástupce. Služba poskytuje krizovou pomoc, individuální, skupinové a pohybové terapie.

Azylový dům Vršovice

Azylový dům Vršovice spadá pod organizaci Naděje, poskytuje ubytování ženám bez domova a pomáhá s řešením jejich situace tak, aby našly jiné bydlení. Nabízí celodenní ubytování, sociální poradenství a další doplňkové služby ženám od 18 let.

Bona

Služba neziskové organizace je určena lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Organizace poskytuje především služby chráněného bydlení, podporu v zaměstnávání, podporou v abstinenci, poradenství, terénní týmovou práci a emailovou poradnu.

Fokus České Budějovice

Služby jsou poskytované všem jedincům s duševním onemocněním. Je možné využít zdravotní péče, sociálně terapeutická dílny, chráněného bydlení, psychologické pomoci. Služby jsou poskytované osobám starším 12 let.

Fokus Labe

Služba poskytuje podporu lidí se závažným duševním onemocněním (okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy). Je možné využít zdravotní péče, sociálně terapeutická dílny, chráněného bydlení, psychologické pomoci. Služby jsou poskytované osobám starším 18 let.

Fokus Liberec

Služba poskytuje následné služby a psychosociální rehabilitaci lidem s duševní poruchou (nejčastěji schizofrenií, dále pak neurotické, stresové a somatoformní poruchy, poruchy osobnosti a chování dospělých – zde je nutná spoluúčast, nebo jiným typem psychózy). Organizace poskytuje sociální služby chráněného a podporovaného bydlení, pracovní rehabilitace, terénní programy a nabízí pracovní příležitosti na chráněných pracovištích.

Fokus Mladá Boleslav

Služba poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko a v Karlovarském kraji. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace.

Fokus Opava

Služba je určena pro osoby s dlouhodobým psychickým onemocněním (psychotické a afektivní poruchy), osoby s mentálním a zdravotním postižením (např. epilepsie), u nichž došlo na základě tohoto onemocnění k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních schopností. Služby jsou poskytovány od 16 let.