Nevypusť duši

Nezisková organizace, která se zabývá osvětou, prevencí a zprostředkováním pomoci skrze rozcestník. Organizuje programy pro střední školy, programy pro učitele 2.stupně ZŠ a SŠ, programy pro firmy, workshopy, přednášky a besedy pro veřejnost o duševním zdraví a onemocnění.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb funguje jako vyhledávač jednotlivých druhů služeb na různých místech v ČR. Lze zde vyhledat registrované azylové domy, domovy na půl cesty, domovy pro seniory, nízkoprahová zařízení pro děti a dospívající, služby rané a následné péče, krizové a tísňové služby, denní a týdenní stacionáře, noclehárny, chráněná bydlení a další služby.

Reforma psychiatrické péče

Informace o probíhající reformě psychiatrické péče a o nově zaváděných způsobech péče, jako jsou například Centra duševního zdraví.

Rozcestník členských zařízení České asociace streetwork

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace. Na svých webových stránkách poskytuje přehledný rozcestník nízkoprahových služeb (především kontaktních center a nízkoprahových klubů pro děti a dospívající).

Ohrožené dítě

Rozcestník komunitních center, psychologických a sociálních služeb, nabízející pomoc pro děti a mladistvé.

Mapa psychosociální pomoci pro ukrajinské obyvatele

Tato mapa je vytvořená ve spolupráci s NUDZ a WHO. Cílem je přehledně a na jednom místě nabídnout veškerou psychosociální pomoc dostupnou občanům Ukrajiny na území ČR. Každé místo na mapě obsahuje další informace, jako je například jazykovou dostupnost a specializaci pracoviště. Pro jednodušší a rychlejší orientaci slouží kategorie a pokročilé filtrování. NUDZ pracuje na tom, aby byla mapa průběžně aktualizovaná a vždy obsahovala pouze relevantní informace.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

V národním registru je možné hledat poskytovatele zdravotních služeb, tzn. odborníky a zařízení spolupracující s pojišťovnami. Při hledání doporučujeme zadat název profese odborníka/zařízení a lokalitu, ve které službu hledáte (např. psycholog Česká Lípa).

Nepanikař

Aplikace poskytuje rychlou první psychologickou pomoc. Obsahuje moduly: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc.

Česká asociace pro psychoterapii – Databáze psychoterapeutů

V seznamu je možné hledat odborníky podle místa bydliště/specializace/psychoterapeutického směru. Odborníci uvedení v seznamu mají požadované vzdělání a kvalifikaci, splňují kritéria a standardy asociace, pracují na dalším vzdělávání, pracují pod supervizí.