Vida Praha

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

VIZDOM – Regionální tým Praha 8

Včasné intervence se zaměřují na podporu lidí, u kterých se brzy může rozvinout závažné duševní onemocnění, nebo se již projevilo prvními symptomy. Cílem včasných intervencí je co nejdříve poskytnout klientovi a jeho blízkým odbornou pomoc, tzn. individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii nebo psychoedukaci.

NZDM Proxima Sociale

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích. Formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik. Ne všechny kluby pod Proxima Sociale pracují se stejnou věkovou skupinou (blíží informace na webových stránkách klubů).

Program dostuduj.fit

Dostuduj.fit poskytuje službu podporovaného vzdělávání lidem starším šestnácti let, kteří se potýkají s psychickými potížemi nebo duševní nepohodou. Služba se věnuje lidem, kteří by rádi začali studovat, vracejí se ke studiu nebo studují a potřebují podporu ve studiu. Podmínkou je věk nad 16 let a studium nebo bydliště v Praze.

Acorus – Pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Služba poskytuje všem osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace. Služba též poskytuje péči dětem ve věku do 18 let jen v doprovodu svého zákonného zástupce. Služba poskytuje krizovou pomoc, individuální, skupinové a pohybové terapie.

Azylový dům Vršovice

Azylový dům Vršovice spadá pod organizaci Naděje, poskytuje ubytování ženám bez domova a pomáhá s řešením jejich situace tak, aby našly jiné bydlení. Nabízí celodenní ubytování, sociální poradenství a další doplňkové služby ženám od 18 let.

Bona

Služba neziskové organizace je určena lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Organizace poskytuje především služby chráněného bydlení, podporu v zaměstnávání, podporou v abstinenci, poradenství, terénní týmovou práci a emailovou poradnu.

Dobroduš

Služba je určena pro jedince se závažným duševním onemocněním, kteří žijí na území Prahy a jejichž duševní stav umožňuje komunikaci a spolupráci v rámci pravidel služby; zpravidla se jedná o duševní onemocnění z okruhu psychóz a afektivních poruch, případně poruch neurotických a poruch osobnosti či pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Služba je poskytována jako ambulantní služba osobám s chronickým duševním onemocněním, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují. Organizace poskytuje sociálně terapeutické činnosti, kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a sociální poradenství.

Fokus Praha

Služba poskytuje podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním, komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách. Služby jsou poskytovány klientům od 18 let.

Kolumbus

Uživatelské hnutí usilující o zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích, rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné, setkávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.