Vida Prachatice

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

Fokus České Budějovice

Služby jsou poskytované všem jedincům s duševním onemocněním. Je možné využít zdravotní péče, sociálně terapeutická dílny, chráněného bydlení, psychologické pomoci. Služby jsou poskytované osobám starším 12 let.

Fokus Písek

Služba je určena pro osoby s dlouhodobým psychickým onemocněním (psychotické a afektivní poruchy), osoby s mentálním a zdravotním postižením (např. epilepsie), u nichž došlo na základě tohoto onemocnění k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních schopností. Služby jsou poskytovány od 16 let.

Fokus Tábor

Služba poskytuje pomoc lidem s duševním onemocněním v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a možností realizace tak, aby navzdory nemoci mohli žít spokojený život. Je možnost využít terénní komunitní služby, socioterapeutická centra, chráněné dílny, chráněná bydlení a jiná zařízení a služby.

NZDM Kompas

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas (NZDM Kompas) je zde pro děti a mládež ve věku 7 – 22 let, které se potýkají s nepříznivou sociální situací, např. řeší problémy v rodině, s vrstevníky, ve škole nebo se setkali s rizikovou situací. Služba tak nabízí bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem nebo mládeži k řešení jejich osobních problémů, bezpečnému trávení volného času.

NZDM YMCA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou. Nízkoprahové kluby YMCA mohou být vhodnou službou pro mladé lidi, kteří neví, jak dál, nejsou si některými momenty ve svých životech jisti, potřebují dospělou oporu pro svá rozhodování, prožívají obtíže v domácím prostředí, trápí je škola, či řeší různorodé osobní potíže – vztahy v kolektivu, partnerské nebo rodinné. NZDM YMCA umí také preventivně i intervenčně pracovat s dalšími službami v případě nutnosti.

Svépomocná skupina Hvězda CDZ Strakonice

Svépomocná skupina Hvězda je určena pro lidi s duševním onemocněním. Skupina je otevřena každému, kdo se cítí být osamělý se svými problémy a má potřebu sdílení.

NZDM Bouda

NZDM Bouda může být vhodnou službou pro mladé lidi, kteří neví, jak dál, nejsou si některými momenty ve svých životech jisti, potřebují dospělou oporu pro svá rozhodování, prožívají obtíže v domácím prostředí, trápí je škola, či řeší různorodé osobní potíže – vztahy v kolektivu, partnerské nebo rodinné. NZDM umí také preventivně i intervenčně pracovat s dalšími službami v případě nutnosti.

Linka duševní tísně Most

Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc. Linka se taktéž specializuje se na LGBT+ problematiku.

Národní linka pro odvykání

Anonymní linka pro všechny nad 15 let, kteří chtějí konzultovat problematiku v oblastech odvykání kouření, alkoholu, hazardního hráčství, drog a léků, pro jejich blízké a rodiny, pro odborníky, kteří potřebují konzultaci v odvykání u svých klientů