Magdalenium – Svépomocná skupina pro oběti domácího násilí

Svépomocná skupina pro oběti domácího násilí. Skupina si vzájemně poskytuje opěrný bod, podporu a bezpečný, laskavý prostor. V rámci skupinových setkání je možné nacházet nová řešení problematických situací, možnost reflektovat svoje zkušenosti a podívat se na situace z různých úhlů.

Spondea – Intervenční centrum Brno

Služba nabízí sociální, právní a psychologické poradenství všem lidem, kteří jsou obětmi domácího násilí nebo jsou jim ohroženi, ale i dalším osobám, které jsou domácímu násilí přítomny. Pomoc je zaměřena také na lidi zasažené nebezpečným pronásledováním – stalkingem.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Nemocnice nabízí komplexní zdravotní služby lůžkové pro neodkladné psychiatrické akutní stavy zejména z Jihočeského kraje, pro stavy vyžadující následnou péči v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro děti od 3-18 let z celé ČR. Nemocnice poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru fyzioterapie. Nemocnice přijímá pacienty na doporučení zejména dětského psychiatra, psychiatra, možno i na doporučení pediatra, dále překladem z lůžkových zařízení – klinik, nemocnic, psychiatrických nemocnic a léčeben, a ve výjimečných případech přijímá bez doporučení odborníka na přání rodiny. Nabízí strukturovanou a komplexní péči jak pro akutní stavy, tak i pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci. Léčba je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Délka hospitalizace není určena a je závislá na průběhu léčby.

Národní linka pro odvykání

Anonymní linka pro všechny nad 15 let, kteří chtějí konzultovat problematiku v oblastech odvykání kouření, alkoholu, hazardního hráčství, drog a léků, pro jejich blízké a rodiny, pro odborníky, kteří potřebují konzultaci v odvykání u svých klientů

Nenech se

Platforma, přes kterou lze kontaktovat intervenční centrum, tzn. sociální služby věnující se poradenství a pomoci obětem i svědkům domácího násilí. Skrz tento web se s nimi můžete bezpečně a anonymně spojit. Odborní pracovníci vám rádi pomohou a poradí ve vaší tíživé situaci.

Paspoint

Komplexní terénní a ambulantní péče pro jedince s PAS a jejich rodiny. Sociálně aktivizační služby, raná péče, osobní asistence, psychologické, sociální a speciálně pedagogické služby, volnočasové aktivity pro rodiče a děti s PAS.

Podané ruce

Organizace poskytující nízkoprahové služby dětem a dospělým, pomoc v oblasti alkoholu, dluhů, drog, ale i v jiných náročných životních situacích.