Linka duševní tísně Most

Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc. Linka se taktéž specializuje se na LGBT+ problematiku.

Národní linka pro odvykání

Anonymní linka pro všechny nad 15 let, kteří chtějí konzultovat problematiku v oblastech odvykání kouření, alkoholu, hazardního hráčství, drog a léků, pro jejich blízké a rodiny, pro odborníky, kteří potřebují konzultaci v odvykání u svých klientů

Nenech se

Platforma, přes kterou lze kontaktovat intervenční centrum, tzn. sociální služby věnující se poradenství a pomoci obětem i svědkům domácího násilí. Skrz tento web se s nimi můžete bezpečně a anonymně spojit. Odborní pracovníci vám rádi pomohou a poradí ve vaší tíživé situaci.

Poradna NAUTIS

Služba nabízí komplexní podporu a pomoc s orientací v dané problematické situaci osobám s PAS (poruchou autistického spektra) a jejich příbuzným.

AT (alkoholicko-toxická) linka

Anonymní linka poskytující pomoc lidem, kteří se potýkají s problémy zneužívání legálních i nelegálních návykových látek.

Drogová poradna SANANIM

Poradna poskytující poradenské služby uživatelům drog a jejich blízkým skrze linku či online poradnu. V poradně je možnost zadat anonymní dotaz týkající se drogové problematiky na webu poradny. Dále jsou zde k nalezení informace o jednotlivých drogách.

Sociální klinika

Služba poskytuje po celé ČR kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Sociální klinika nabízí pomoc všem, kteří se potýkají si životními změnami, ztrátou zdraví, separací od rodiny, náhlý socio-ekonomickým dopadem, změnami v partnerství a změnami v zaměstnání. Výše poplatku za službu je nastavena podle individuální ekonomické a životní situace klienta. Poplatek za sezení je příspěvkem na provoz Sociální kliniky.

Terap.io

Služba nabízí možnost online psychoterapie přes videohovor s psychoterapeuty, kteří podléhají požadavkům České asociace pro psychoterapii. Ať už vás trápí cokoliv, pokud nevíte kudy kam a nemáte s kým si promluvit, terapeut je člověk, na kterého se můžete vždy s důvěrou obrátit. Je za všech okolností diskrétní a nikdy vás nebude soudit. Jeho prací je pozorně si vás vyslechnout a prostřednictvím správně cílených otázek vás nasměrovat na cestu k pochopení vaší situace.

Terapeutická linka Sluchátko

Anonymní linka pro mladé dospělé, jedince ve středním věku a seniory, které trápí úzkosti, stres, samota, partnerské vztahy, ztráta zaměstnání nebo blízkého. Linka nabízí konzultaci v rozsahu až 3 telefonátů v délce do 50 minut zdarma.