Fokus Liberec

Služba poskytuje následné služby a psychosociální rehabilitaci lidem s duševní poruchou (nejčastěji schizofrenií, dále pak neurotické, stresové a somatoformní poruchy, poruchy osobnosti a chování dospělých – zde je nutná spoluúčast, nebo jiným typem psychózy). Organizace poskytuje sociální služby chráněného a podporovaného bydlení, pracovní rehabilitace, terénní programy a nabízí pracovní příležitosti na chráněných pracovištích.

NZDM Kruháč

NZDM Kruháč je určeno dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let, kteří mají vztah k regionu Jablonecka a kteří se ocitají v obtížné životní situaci. NZDM poskytuje informace, podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a v dalších oblastech, pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. NZDM usiluje o pozitivní změnu v životním postoji a o sociální začlenění uživatelů.

NZDM T-klub a Amari klub

NZDM T-klub a Amari klub může být vhodnou službou pro mladé lidi, kteří neví, jak dál, nejsou si některými momenty ve svých životech jisti, potřebují dospělou oporu pro svá rozhodování, prožívají obtíže v domácím prostředí, trápí je škola, či řeší různorodé osobní potíže – vztahy v kolektivu, partnerské nebo rodinné. NZDM umí také preventivně i intervenčně pracovat s dalšími službami v případě nutnosti.

NZDM Cajk

NZDM poskytuje všem klientům věku 6-26 let bezplatně pomocnou ruku při řešení potíží se školou, vztahy, zákonem a v dalších oblastech. NZDM pomáhá hledat práci, životní program a zabít nudu.

NZDM Depo

Cílem této služby je zabezpečit těmto mladým lidem podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací a způsobu jejich života, zvýšení sociálních schopností a dovedností, posilování motivace vzdělávat se, smysluplné trávení volného času, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, a podporovat je v začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti.

Dětské psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec

Oddělení je jediným pracovištěm poskytujícím diagnosticko-terapeutické pobyty pro dětské psychiatrické pacienty v Libereckém kraji. Poskytuje komplexní psychologické a pedopsychiatrické vyšetření, dle diagnózy určuje další terapeutický postup jako je farmakoterapie, skupinová nebo individuální psychoterapie, edukační pohovory nebo relaxační cvičení. Pracoviště pracuje s dětmi a dospívajícími s autismem, ADHD, psychotickými poruchami, mentální retardací, poruchami řeči, poruchami nálady, poruchami příjmu potravy, poruchy aktivity a pozornosti, úzkostnými a neurotickými poruchami a tikovými poruchami.

Poradna pro osoby ohrožené násilím Spirála – Intervenční centrum Rumburk

Intervenční centrum poskytuje psychickou a sociálně právní pomoc všem osobám nad 15 let, které se stali obětmi domácího násilí (fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické povahy). Služba je též pro osoby z jejich okolí, které jsou svědky probíhajícího domácího násilí, nebo organizace, které osoba ohrožená požádala o pomoc.

Linka duševní tísně Most

Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc. Linka se taktéž specializuje se na LGBT+ problematiku.

Národní linka pro odvykání

Anonymní linka pro všechny nad 15 let, kteří chtějí konzultovat problematiku v oblastech odvykání kouření, alkoholu, hazardního hráčství, drog a léků, pro jejich blízké a rodiny, pro odborníky, kteří potřebují konzultaci v odvykání u svých klientů

Nenech se

Platforma, přes kterou lze kontaktovat intervenční centrum, tzn. sociální služby věnující se poradenství a pomoci obětem i svědkům domácího násilí. Skrz tento web se s nimi můžete bezpečně a anonymně spojit. Odborní pracovníci vám rádi pomohou a poradí ve vaší tíživé situaci.