Fokus Opava

Služba je určena pro osoby s dlouhodobým psychickým onemocněním (psychotické a afektivní poruchy), osoby s mentálním a zdravotním postižením (např. epilepsie), u nichž došlo na základě tohoto onemocnění k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních schopností. Služby jsou poskytovány od 16 let.

NZDM Klub Bunkr

Bunkr zřizuje nízkoprahové zařízení pro děti a dospívající v Třinci, Bohumíně a Novém Jičíně. Děti a dospívající chtějí doprovázet k dospělosti a být jim oporou. Nabízí podporu těm, kteří zažívají v životě složité období. Fandí těm, jež se nebojí nových výzev a jsou připraveni k jejich realizaci.

NZDM Klub Nezbeda

Nízkoprahový Klub Nezbeda je službou pro všechny děti od 6 do 20 let. V Klubu se snaží být dětem partnery, kteří pomáhají zvládnout různé životní etapy a také aktuální situaci nebo problémy (problémy ve škole, vztahy s vrstevníky, situace v rodině apod.). Širokou nabídkou aktivit a programů podporují děti a dospívající v aktivním trávení volného času.

NZDM YMCA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou. Nízkoprahové kluby YMCA mohou být vhodnou službou pro mladé lidi, kteří neví, jak dál, nejsou si některými momenty ve svých životech jisti, potřebují dospělou oporu pro svá rozhodování, prožívají obtíže v domácím prostředí, trápí je škola, či řeší různorodé osobní potíže – vztahy v kolektivu, partnerské nebo rodinné. NZDM YMCA umí také preventivně i intervenčně pracovat s dalšími službami v případě nutnosti.

Svépomocná skupina Anabell

Svépomocná skupina pro ty, kteří se potýkají s potížemi v oblasti poruch přijmu potravy. Skupinu vede peer konzultant, tedy odborný pracovník, který sám poruchu příjmu potravy překonal, a společně řeší nejrůznější témata podle potřeb skupiny. Svépomocné skupiny jsou určeny klientům od 15 let.

Psychiatrická nemocnice Opava

Psychiatrická nemocnice v Opavě je zdravotnické zařízení, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jde o nemocnici určenou pro diagnostiku a léčbu celého spektra duševních chorob včetně dětské psychiatrie. Nemocnice disponuje 863 lůžky a nabízí komplexní, vysoce odbornou psychiatrickou, psychologickou i sociálně-zdravotní péči. Provádí rovněž ochranné ústavní léčby, dále se podílí na vědecko-výzkumné činnosti, zabezpečuje doškolování vlastních pracovníků, provádí zdravotně výchovnou a osvětovou činnost.

Mlýnek

Svépomocná skupina pro lidi potýkající se s duševním onemocněním.

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Opava

Zabývá se celým spektrem psychiatrických diagnóz v dětském a dorostovém věku (od 5 do 18 let). Základní diagnostické spektrum tvoří hyperkinetické poruchy, disharmonický vývoj osobnosti, emoční problémy ve spojení s poruchami chování, sexualizované chování, suicidální či sebepoškozující chování a myšlenky, deprese, psychotické onemocnění, pervazivní vývojové poruchy, abusus návykových látek, neurotické a psychosomatické problémy, děti týrané i zneužívané, mentální retardace. Základní režim je postavený pro děti s hyperkinetickou poruchou a neurotickými projevy, speciální režimy jsou vytvořeny pro děti s poruchou příjmu potravy a pro děti s problematikou užívání návykových látek.

Kontaktní centrum Anabell Ostrava

Komplexní služby poradenství, terapie, peer konzultace, nutričního poradenství pro osoby s poruchami příjmu potravy a jejich blízké. Služby jsou poskytovány všem od 12 let.