Vida Pardubice

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

Péče o duševní zdraví – Pardubice

Organizace Péče o duševní zdraví pomáhá lidem žít s duševní nemocí, zřizuje některé CDZ a jiné odborné sociální služby v různých městech, které pomáhají lidem s duševním onemocněním.

Péče o duševní zdraví – Ústí nad Orlicí

Služba všechny dospělé s vážným a dlouhodobým duševní onemocnění, jako jsou schizofrenie nebo deprese v Královéhradeckém nebo v Pardubickém kraji. Služba poskytuje sociální rehabilitace, společenská setkání klientů v klubech, rekondiční pobyty a různé volnočasové aktivity.

Středisko Výměník z.s.

Služba rozvíjí pracovní a sociální dovednosti zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim pracovní uplatnění formou chráněných pracovních míst.

NZDM EMKO

Posláním NZDM EMKO je nabízet dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let z Vysokého Mýta a okolí pomoc, radu a podporu při zvládání složité životní situace. Pracovníci poskytují bezpečné místo, kde mohou klienti trávit svůj volný čas a rozvíjet vlastní aktivity. Pracovníci prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit, poskytováním informací a odborné podpory a pomoci pomáhají zmírňovat jejich situaci. Aktivity nebo radu a podporu poskytují pracovníci v klubu i venku na ulici.

NZDM Free klub

NDZM Free klub nabízí profesionální pomoc a podporu dětem a mladým lidem, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Základem pro práci je budování důvěrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. V NZDM pracovníci vytváří pestrou nabídku preventivních a volnočasových aktivit, při nichž se zaměřují na mapování a rozvíjení silných stránek klienta.

NZDM Futur

NZDM nabízí bezpečný prostor klubu, možnost smysluplně strávit svůj volný čas, pomáhá řešit každodenní i životní trable, orientovat se v nastalé situaci, nabízí pomoc, podporu, pochopení. NZDM kluby jsou určeny dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let. Jsou alternativou k různým volnočasovým a zájmovým kroužkům. Navíc ale poskytují poradenství a sociální servis. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Linka duševní tísně Most

Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc. Linka se taktéž specializuje se na LGBT+ problematiku.

Národní linka pro odvykání

Anonymní linka pro všechny nad 15 let, kteří chtějí konzultovat problematiku v oblastech odvykání kouření, alkoholu, hazardního hráčství, drog a léků, pro jejich blízké a rodiny, pro odborníky, kteří potřebují konzultaci v odvykání u svých klientů

Nenech se

Platforma, přes kterou lze kontaktovat intervenční centrum, tzn. sociální služby věnující se poradenství a pomoci obětem i svědkům domácího násilí. Skrz tento web se s nimi můžete bezpečně a anonymně spojit. Odborní pracovníci vám rádi pomohou a poradí ve vaší tíživé situaci.