Vida Rakovník

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

Ponton

Nezisková organizace Ponton poskytuje dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. NZDM Pixla poskytuje své služby dětem a dospívajícím v Plzni a okolí. NZDM Bedna je k dispozici dětem a dospívajícím z Příbramska. Nízkoprahová zařízení jsou zde pro všechny, kteří se ocitají v náročné situace, neví si s něčím rady nebo chtějí svůj volný čas trávit různorodými a příjemnými aktivitami.

Vida Kolín

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

Náruč

Služba pro všechny s duševním onemocněním a mentálním postižením ve věku 18-64 let. Poskytuje sociální rehabilitaci a nabízí pracovní místa na chráněném trhu práce, case management.

NZDM Proxima Sociale

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích. Formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik. Ne všechny kluby pod Proxima Sociale pracují se stejnou věkovou skupinou (blíží informace na webových stránkách klubů).

Dialogos

Uživatelské hnutí usilující o zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích, rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné. Hnutí pořádá setkávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Fokus Mladá Boleslav

Služba poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko a v Karlovarském kraji. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace.

Lomikámen

Lomikámen poskytuje širokou škálu služeb, které jsou určeny především osobám s duševním onemocněním ve věku 16–64 let z okresu Beroun a Příbram, případně jejich rodinám. Obnova a získávání sociálních a pracovních dovedností, kulturně-vzdělávací akce, sociální rehabilitace a sociálně – terapeutická dílna, chráněné bydlení, terénní psychiatrická péče.

prostor +

Prostor + poskytuje dvě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. NZDM Kotelna poskytuje své služby ve Zruči nad Sázavou a okolí. NZDM Kolárka je pro všechny z Kolína a jeho okolí. Obě NZDM poskytují služby pro mladé lidi, kteří neví, jak dál, nejsou si některými momenty ve svých životech jisti, potřebují dospělou oporu pro svá rozhodování, prožívají obtíže v domácím prostředí, trápí je škola, či řeší různorodé osobní potíže – vztahy v kolektivu, partnerské nebo rodinné. NZDM umí také preventivně i intervenčně pracovat s dalšími službami v případě nutnosti.

R-Mosty, z.s.

R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují tři registrované sociální služby — azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí, kulturní projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání.