Vida Litoměřice

Služba poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením. Tým je tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány v terénu (tj. pracovníci dojíždějí za klienty do psychiatrických zařízení) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra. V centrech není poskytována psychoterapie, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

Fokus Labe

Služba poskytuje podporu lidí se závažným duševním onemocněním (okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy). Je možné využít zdravotní péče, sociálně terapeutická dílny, chráněného bydlení, psychologické pomoci. Služby jsou poskytované osobám starším 18 let.

NZDM YMCA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou. Nízkoprahové kluby YMCA mohou být vhodnou službou pro mladé lidi, kteří neví, jak dál, nejsou si některými momenty ve svých životech jisti, potřebují dospělou oporu pro svá rozhodování, prožívají obtíže v domácím prostředí, trápí je škola, či řeší různorodé osobní potíže – vztahy v kolektivu, partnerské nebo rodinné. NZDM YMCA umí také preventivně i intervenčně pracovat s dalšími službami v případě nutnosti.

NZDM Žijeme spolu

Klub „Žijeme spolu“ je pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které se nudí, hledají kamarády, pohádaly se s rodiči nebo ve škole, chtějí pomoc s úkolem nebo doučovat, někdo jim ubližuje a nevědí si rady, chtějí si popovídat o svých starostech i radostech s někým, kdo je nesoudí; nebo se s něčím chtějí pochlubit, něco ukázat a nemají komu a kde, hledají zaměstnání nebo ztratily doklady a nevědí si rady, chtějí se naučit nové věci, chtějí si dodělat školu, přijely na prázdniny nebo se přistěhovaly a neznají místní okolí, musí právě hlídat mladší sourozence a nevědí co s nimi dělat a jak se o ně postarat; hledají prostor, kde nepotřebují peníze a nemusí říkat ani své jméno apod.

Poradna pro osoby ohrožené násilím Spirála – Intervenční centrum Louny

Intervenční centrum poskytuje psychickou a sociálně právní pomoc všem osobám nad 15 let, které se stali obětmi domácího násilí (fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické povahy). Služba je též pro osoby z jejich okolí, které jsou svědky probíhajícího domácího násilí, nebo organizace, které osoba ohrožená požádala o pomoc.

Poradna pro osoby ohrožené násilím Spirála – Intervenční centrum Most

Intervenční centrum poskytuje psychickou a sociálně právní pomoc všem osobám nad 15 let, které se stali obětmi domácího násilí (fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické povahy). Služba je též pro osoby z jejich okolí, které jsou svědky probíhajícího domácího násilí, nebo organizace, které osoba ohrožená požádala o pomoc.

Poradna pro osoby ohrožené násilím Spirála – Intervenční centrum Ústí nad Labem

Intervenční centrum poskytuje psychickou a sociálně právní pomoc všem osobám nad 15 let, které se stali obětmi domácího násilí (fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické povahy). Služba je též pro osoby z jejich okolí, které jsou svědky probíhajícího domácího násilí, nebo organizace, které osoba ohrožená požádala o pomoc.

Poradna pro osoby ohrožené násilím Spirála – Intervenční centum Litoměřice

Intervenční centrum poskytuje psychickou a sociálně právní pomoc všem osobám nad 15 let, které se stali obětmi domácího násilí (fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické povahy). Služba je též pro osoby z jejich okolí, které jsou svědky probíhajícího domácího násilí, nebo organizace, které osoba ohrožená požádala o pomoc.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Zdravotní péče se poskytuje v rámci následné lůžkové péče dětem ve věku 3 až 18 let. Nemocnice poskytuje i kratší diagnostické pobyty a ambulantní formu péče. V souladu se současnými vědeckými poznatky se zde provádí psychiatrická a psychologická diagnostika a terapie u celého spektra psychických poruch dětského věku. Zvýšená pozornost je zde věnována léčbě poruch chování a emocí, poruch aktivity a pozornosti (ADHD, ADD), poruch osobnosti, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí. Dále tikové poruchy, deprese, úzkostné poruchy a fobie, poruchy autistického spektra, schizofrenie nebo poruchy příjmu potravy, výjimečně se podílíme na následné léčbě uživatelů psychoaktivních látek. Děti jsou do léčby přijímány na základě doporučení dětských psychiatrů, psychologů, pediatrů, sociálních pracovníků či kurátorů pro mládež.