Iskérka

Svépomocná skupina pro dospělé s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří se dostali do psychické krize vlivem své životní situace, zdravotního stavu, dlouhodobé absence zaměstnání nebo sociální izolace.

NZDM Kroměříž

NZDM v Kroměříži poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí (6-26 let). Posláním NZDM je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Hanušovice.

NZMD Coolna Moravský Krumlov

Klub Coolna Moravský Krumlov je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 11 do 26 let. Poskytuje podporu a pomoc mladým lidem. Pomáhá jim s jejich nepříznivými životními situacemi. Zároveň jim také poskytuje podporu v tom, co je baví, hledají zázemí pro zdokonalení sebe sama, či řešení konkrétních problémů.

Linka duševní tísně Most

Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc. Linka se taktéž specializuje se na LGBT+ problematiku.

Národní linka pro odvykání

Anonymní linka pro všechny nad 15 let, kteří chtějí konzultovat problematiku v oblastech odvykání kouření, alkoholu, hazardního hráčství, drog a léků, pro jejich blízké a rodiny, pro odborníky, kteří potřebují konzultaci v odvykání u svých klientů

Nenech se

Platforma, přes kterou lze kontaktovat intervenční centrum, tzn. sociální služby věnující se poradenství a pomoci obětem i svědkům domácího násilí. Skrz tento web se s nimi můžete bezpečně a anonymně spojit. Odborní pracovníci vám rádi pomohou a poradí ve vaší tíživé situaci.

Poradna NAUTIS

Služba nabízí komplexní podporu a pomoc s orientací v dané problematické situaci osobám s PAS (poruchou autistického spektra) a jejich příbuzným.

AT (alkoholicko-toxická) linka

Anonymní linka poskytující pomoc lidem, kteří se potýkají s problémy zneužívání legálních i nelegálních návykových látek.

Drogová poradna SANANIM

Poradna poskytující poradenské služby uživatelům drog a jejich blízkým skrze linku či online poradnu. V poradně je možnost zadat anonymní dotaz týkající se drogové problematiky na webu poradny. Dále jsou zde k nalezení informace o jednotlivých drogách.