Zahrada 2000

Sociální a zdravotní služby pro osoby nad 15 let a jejich rodiny, které se potýkají s duševním onemocněním.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb funguje jako vyhledávač jednotlivých druhů služeb na různých místech v ČR. Lze zde vyhledat registrované azylové domy, domovy na půl cesty, domovy pro seniory, nízkoprahová zařízení pro děti a dospívající, služby rané a následné péče, krizové a tísňové služby, denní a týdenní stacionáře, noclehárny, chráněná bydlení a další služby.

Tým včasné podpory (Práh)

Tým složený z case manažerů (psych. sestry, sociální pracovník), psychologů a konzultujícího pedopsychiatra, je zaměřený na děti a dospívající (11-19 let) v Brně, kteří se poprvé dostávají do kontaktu s psychiatrií, nebo existuje obava, že by se u nich mohly rozvíjet vážné duševní potíže.

Nevypusť duši

Nezisková organizace, která se zabývá osvětou, prevencí a zprostředkováním pomoci skrze rozcestník. Organizuje programy pro střední školy, programy pro učitele 2.stupně ZŠ a SŠ, programy pro firmy, workshopy, přednášky a besedy pro veřejnost o duševním zdraví a onemocnění.

NZDM Proxima Sociale

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích. Formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik. Ne všechny kluby pod Proxima Sociale pracují se stejnou věkovou skupinou (blíží informace na webových stránkách klubů).

Ponton

Nezisková organizace Ponton poskytuje dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. NZDM Pixla poskytuje své služby dětem a dospívajícím v Plzni a okolí. NZDM Bedna je k dispozici dětem a dospívajícím z Příbramska. Nízkoprahová zařízení jsou zde pro všechny, kteří se ocitají v náročné situace, neví si s něčím rady nebo chtějí svůj volný čas trávit různorodými a příjemnými aktivitami.

Program dostuduj.fit

Dostuduj.fit poskytuje službu podporovaného vzdělávání lidem starším šestnácti let, kteří se potýkají s psychickými potížemi nebo duševní nepohodou. Služba se věnuje lidem, kteří by rádi začali studovat, vracejí se ke studiu nebo studují a potřebují podporu ve studiu. Podmínkou je věk nad 16 let a studium nebo bydliště v Praze.

Rozcestník členských zařízení České asociace streetwork

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace. Na svých webových stránkách poskytuje přehledný rozcestník nízkoprahových služeb (především kontaktních center a nízkoprahových klubů pro děti a dospívající).

Acorus – Pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Služba poskytuje všem osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace. Služba též poskytuje péči dětem ve věku do 18 let jen v doprovodu svého zákonného zástupce. Služba poskytuje krizovou pomoc, individuální, skupinové a pohybové terapie.

Fokus České Budějovice

Služby jsou poskytované všem jedincům s duševním onemocněním. Je možné využít zdravotní péče, sociálně terapeutická dílny, chráněného bydlení, psychologické pomoci. Služby jsou poskytované osobám starším 12 let.