Prohlášení

Vážení návštěvníci a uživatelé,

Minulou středu 3.5. jsme spustili web www.jajsemdobro.cz. Obsah webu má pomoci lidem především s prevencí duševních problémů a odkazy na možnosti pomoci s řešením problému. Na tento web jsme stejný den upozornili prostřednictvím propagačního osvětového videa, jehož hlavní tváří a moderátorem byl influencer Kovy. Ten video pochválil a odsouhlasil s tím, že má smysl. Web jsme propojili s kampaní Já jsem Dana, která běžela především na platformě TikTok.

V neděli 7.5. bylo vydáno nové video moderátorem našeho propagačního videa (a také z velké části spoluautorem detailního scénáře našeho propagačním videa) Karlem K. (Kovym) na jeho kanál, ve kterém zazněly neúplné a velmi zavádějící informace, jako například netransparentní jednání s respondenty či nesouvisející data založení našich společností, které jsou zavádějící a negativně působí na naši osvětovou kampaň na duševní zdraví. Toto video Karla K. jde zcela proti konceptu, který sám doporučil a jeho jednání je pro nás nevysvětlitelné. Domníváme se, že je povinností v případě změny názoru, řešit problém profesionálně. Nastalá situace jen dokresluje vážnost tématu jednoduchosti manipulace v online světě, na které v naší kampani upozorňujeme.

Z pozice tvůrců se velice důrazně distancujeme od názoru, že kampaň působí klamným dojmem, jak Karel K. vykresluje. Cílem celé kampaně #Dobro je primárně upozornit na hrozby online světa ve spojitosti s duševním zdravím, manipulací a nabídnout prostor s důrazem na prevenci duševních chorob, informacemi a rozcestníkem, kde lidé mohou najít případnou pomoc, pokud ji potřebují.

Pro vyloučení veškerých pochybností a spekulací uvádíme, že odborní partneři projektu se nepodíleli na tzv. reveal videu, nýbrž pouze na finální verzi webu www.jajsemdobro.cz.

Kovyho reakce, coby respektované osobnosti online světa, nás mrzí. I pro jeho zkušenosti jsme ho oslovili s možností podílet se na projektu a přestože jsme se k němu snažili být maximálně transparentní, v reakčním videu jedná v přímém rozporu nejen s podstatou kampaně #Dobro, ale i smlouvou, kterou s námi uzavřel. Proto podrobíme jeho výroky právnímu rozboru, protože se cítíme jeho reakcí poškozeni nejen my, ale i partneři projektu a především smysl kampaně #Dobro.

Výše uvedené jen potvrzuje, jak je téma naší kampaně v dnešním světě zásadní. Nenecháme se odradit a “jedeme dál” šířit dobro!