Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy jsou jedním ze závažných psychiatrických onemocnění, které zahrnují změny jak v oblasti psychické, tak i somatické. Téměř vždy jsou spojené s nespokojeností se sebou sama a s vysokými požadavky na vzhled nebo výkon. Jedním ze spouštěčů může být i nízká sebehodnota a přílišný důraz na to, jak nás vnímají a přijímají ostatní. 

Beautiful happy woman smiling while eating sandwich

Mezi nejčastější poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovité přejídání, existuje ale i celá řada dalších poruch příjmu potravy, mezi nimiž nejsou vždy jednoznačné kontury. Proto mnohdy hovoříme o tzv. spektru poruch příjmu potravy.

Poruchy příjmu potravy a jejich projevy

Také nadměrné používání sociálních médií může být spojeno s chováním, které vede k poruchám příjmu potravy. Riziko může být vyšší u dospívajících a mladých dospělých, kteří tráví více času na sociálních sítích a mají účty na více platformách.

Narušený vztah k jídlu

Nespokojenost sama se sebou

Vysoké požadavky na vzhled nebo výkon

Narušená sebehodnota a sebeúcta

Female person against plate with a slice of apple

Mentální anorexie

Tato porucha příjmu potravy je charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. Pacienti s tímto onemocněním drží velmi přísné diety, nadměrně cvičí a mají silné výčitky svědomí, pokud snědí cokoliv, co mají v seznamu „zakázaných potravin“. Pacienti se začínají vyhýbat stravě, kterou dříve běžně jedli, změny v chování odůvodňují tím, že pouze „jedí zdravě“. Vyhýbají se sladkým nebo tučným jídlům a mnohá jídla nebo skupiny potravin z jídelníčku úplně vynechávají.

Mentální bulimie

Je porucha příjmu potravy charakterizovaná zejména opakujícími se dietními režimy, záchvaty přejídání, spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti a

následným uměle vyvolaným zvracením nebo zvýšeným užíváním projímadel či jiných léků/přípravků k redukci hmotnosti. Lidé, kterých se mentální bulimie osobně dotýká, mají obvykle narušené vnímání vlastního těla, tedy zkreslené představy o tom, jak vypadají, jak by chtěli vypadat a sebe sama v zrcadle vidí daleko „silnější“ než skutečně jsou.

Woman Suffering With Morning Sickness In Bathroom At Home
Woman eating plastic burgers

Záchvatovité přejídání

Tato porucha příjmu potravy se vyznačuje podobně jako mentální bulimie zejména opakujícími se záchvaty přejídání, po kterých nenásleduje vyvolané zvracení. Lidé s těmito obtížemi střídají různé diety, neznají míru vyváženého a dostatečného stravování, mnohdy přejedením řeší nahromaděný stres. Období diet se u nich střídá se silnými výčitkami svědomí, že určitou situaci nezvládli a začínají pak s dietou znovu.

Tipy k prevenci poruchy příjmu potravy

Úsilí o prevenci zahrnuje především snížení negativních rizikových faktorů, jako je nespokojenost s tělem, deprese nebo zakládání sebeúcty na vzhledu. Naopak je potřeba zvyšovat ochranné faktory, jako je sebedefinice neorientovaná na vzhled. Dále také nedržet diety, pokud k tomu není zdravotní důvod.

Prevence by ovšem měla začínat již v rodině (rodiče by neměli k dětem mít nevhodné poznámky, například: „Ty kalhoty si neber, jsi v nich tlustá/ý“ nebo „Nepřidávej si už to jídlo, nevejdeš se do šatů“. Dále se dá preventivně působit již s malými dětmi, se kterými bychom měli o jídle mluvit. Žádná jídla zbytečně nezakazovat, spíše vysvětlovat, v jakém množství a z jakého důvodu jsou pro fungování lidského organismu potřeba.

Pozitivní vnímání těla
1
Budování sebeúcty
2
Vyvážený přístup ke stravě a pohybu
3
Kritické uvažování k informacím na internetu především ohledně idealizovaných představách vzhledu
4
Eliminace stresu
5
Zdravé vztahy v rodině, s přáteli, ve škole nebo v práci
6

Řešení poruchy příjmu potravy

Terapie je u všech poruch příjmu potravy náročná a trvá zpravidla několik měsíců i let. U těžkých forem poruch příjmu potravy volí lékaři u pacientů hospitalizaci. Někteří pacienti před pobytem v nemocnici volí raději ambulantní léčbu u psychiatra, psychoterapeuta a nutričního terapeuta. Léčba je vždy otázkou kombinace pomoci a podpory z oblasti dostatečného stravování a fungování organismu (lékaři rozličných odborností, nutriční specialisté) s terapeutickým postupem v oblasti psychiky (psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci).

Centrum Anabell, z. ú. – www.anabell.cz
Telefonická krizová pomoc Linka Anabell

 

Iporadna iporadna@anabell.cz