Poruchy pozornosti

Mezi nejrozšířenější poruchu pozornosti a soustředění patří ADHD, což je nemoc, která ztěžuje soustředění se na každodenní požadavky a úkoly. Vyznačuje se nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou, což obvykle vede k problémům nejen se soustředěním, ale i organizováním, vytvářením racionálních plánů a přemýšlením před jednáním.

Projevy poruch pozornosti a soustředění

Internet působí jako jeden z vlivů, který může způsobovat poruchu pozornosti, třeba neustálou stimulací poskytovanou stránkami sociálních sítí. Náchylní jsou především mladí lidé, kteří tráví v digitálním světě nadměrné množství svého času.

Impulzivita a hyperaktivita

Dezorganizace a upřednostňování problémů • Špatné dovednosti v řízení času

Problémy se zaměřením na úkol

Problém s multitaskingem

Nadměrná aktivita nebo neklid

Špatné plánování

Nízká frustrační tolerance

Obtížné naslouchání druhým a časté zapomínání

Prevence poruch pozornosti a soustředění

Úsilí o prevenci zahrnuje především snížení negativních rizikových faktorů. V souvislosti s digitální realitou jde o zkrácení doby strávené na počítači nebo mobilním telefonu. Dále je potřeba vědomě sdílet či konzumovat informace na internetu.

I přesto, že většina výzkumů ukazuje vznik ADHD na základě genů jedince, lze projevy poruchy soustředění minimalizovat zdravým životním stylem.

Tipy k podpoře dobrého soustředění

Zdravý spánkový režim
1
Rovnováha mezi prací/školou a odpočinkem
2
Pravidelný pohyb
3
Vitamíny jako B6, magnesium nebo zinek
4
Dechová cvičení
5
Jóga a meditace
6
Zdravé stravování a omezení cukru
7
Terapie
8
Denní limit pro používání internetu, především sociálních sítí • Budování dobrých vztahů v rodině, ve škole, v práci a s přáteli • Omezení jakýchkoliv nežádoucích rozptýlení
9
Život v přítomném okamžiku
10

Řešení poruch pozornosti a soustředění

V případě, že již prevence nestačí, je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Neřešená porucha pozornosti totiž může vést k nestabilním vztahům, špatným pracovním nebo školním výsledkům, nízkému sebevědomí a dalším problémům, které komplikují každodenní život.