Prevence proti problémům v online světě

Prevence je klíčová složka v péči o duševní zdraví. Zaměřuje se na snižování rizikových faktorů, které mohou vést k psychickým poruchám a posilování ochranných faktorů, které podporují duševní pohodu. Prevence zahrnuje vytváření zdravých návyků, učení se zvládat stres a úzkost, rozvíjení zdravých mezilidských vztahů a vědomě se vyhýbat negativním vlivům v online i offline světě.

Omezování času stráveného na sociálních médiích a internetu
Příliš mnoho času stráveného online může vést ke zvýšenému stresu, úzkosti a vyčerpání. Určete si časové limity pro používání sociálních médií a internetu a dodržujte je.
1
Vědomě si vybírat kvalitní a pozitivní obsah k prohlížení a sdílení
Snažte se sledovat a sdílet obsah, který vás inspiruje, povzbuzuje a vzdělává, místo obsahu, který vás může rozrušit nebo vyčerpat.
2
Rozvíjení digitální gramotnosti a schopnosti rozpoznat dezinformace a manipulace
Vzdělávejte se o tom, jak rozpoznat falešné zprávy, manipulativní techniky a zdroje, které nemají důvěryhodnou pověst. Tím se chráníte před dezinformacemi a podvodnými praktikami.
3
Naučit se vyhýbat online prostředím, která podporují negativní chování a emoce
Vyhněte se online komunitám, které podporují nenávist, šikanu, závist nebo jiné destruktivní emoce. Místo toho se připojte k pozitivním a podporujícím online skupinám.
4
Udržování zdravých hranic mezi online a offline životem
Najděte rovnováhu mezi časem stráveným online a časem stráveným mimo internet. Důležité je najít čas pro osobní interakce, relaxaci a aktivity, které vás nabíjí energií.
5
Získávání podpory a udržování zdravých vztahů
Komunikujte s přáteli, rodinou a odborníky o svých zkušenostech v online světě. Udržujte zdravé mezilidské vztahy a vyhledejte podporu, když se cítíte přetížení nebo zmatení.
6

Užitečné odkazy na prevenci

Další možnosti prevence - pojišťovny

Proti vážným duševním poruchám se lze pojistit. Závislost na sociálních sítích může způsobit vážné případy duševních nemocí a snížení schopnosti pracovat. Vážné případy duševních nemocí vedou k částečné nebo úplné invaliditě. Člověk poté není schopen vykonávat svou práci a přichází o svůj příjem. Invalidní důchod pak obvykle tvoří jen část původního příjmu, což je nedostatečné pro placení základních životních nákladů. Jak se před takovými situacemi ochránit?

Připojte se k našemu newsletteru a získejte pravidelné tipy pro duševní pohodu