Hledáte pomoc?

Podporujeme vás v hledání odborné pomoci, protože si uvědomujeme, že požadovat pomoc není znakem slabosti. Ve skutečnosti je to projevem odvahy a silného charakteru, když člověk rozpozná potřebu zlepšení svého duševního zdraví a rozhodne se pro aktivní řešení.

Užitečné kontakty

Linka bezpečí

(pro děti, mládež a studující do 26 let)

Volejte nonstop

Linka pro rodinu a školu

(pro dospělé, kteří mají starost o dítě)

Volejte nonstop

Linka první psychické pomoci

(pro dospělé od 18 let)

Volejte nonstop

Krizová centra

Brno

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno

532 232 078

Přejít na webové stránky

Praha
Krizové centrum intervence PN v Bohnicích
284 016 110
Přejít na webové stránky
Praha
Krizové centrum RIAPS Praha
222 586 768
Přejít na webové stránky
Ostrava
Karlovy Vary
Občanské sdružení Vitae
353 588 080
Přejít na webové stránky
Plzeň
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Diecézní charity Plzeň
777 167 004
Přejít na webové stránky
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Psychiatrie – krizová pomoc (PN, psychiatrické oddělení, apod.)
485 177 177
Přejít na webové stránky
Středočeský kraj
Centrum krizové intervence v Kutné Hoře
327 511 111
Přejít na webové stránky
Vysočina
Pardubický kraj
Bílý kruh bezpečí Pardubice Poradna/Krizové centrum
732 923 462
Přejít na webové stránky
Královohradecký kraj
Psychiatrické oddělení – krizová pomoc (PN, psychiatrické oddělení, apod.)
493 582 682
Přejít na webové stránky
Olomoucký kraj
Bílý kruh bezpečí Olomouc Poradna/krizové centrum
732 700 533
Přejít na webové stránky
Zlínský kraj
Linka SOS Zlín Telefonní krizová pomoc
577 431 333
Přejít na webové stránky

Rozcestník kontaktů ve vaší blízkosti

Nevypusť duši

Velký rozcestník pomoci zaměřený na jednotlivé kraje, díky tomu se vám dostane pomoci přímo ve vaší blízkosti