Sebepoškozování

Sebepoškozování je akt úmyslného poškození vlastního těla, například pořezáním nebo popálením bez vědomého a cíleného záměru zemřít. Důsledkem ovšem je poškození tělesné integrity. Jde tedy o jakékoliv chování, během kterého si člověk záměrně fyzicky ubližuje. Zatímco sebezranění může jedinci přinést krátký pocit klidu a uvolnění fyzického a emocionálního napětí, obvykle je následováno pocitem viny a studu a návratem bolestivých emocí.

Projevy sebepoškozování

Digitální svět a především sociální sítě mohou působit kladným i záporným způsobem. V negativním slova smyslu jedinec srovnává sebe s dokonalými těly a životy jiných na sociálních sítích, což může vést k pocitu bezcennosti nebo osamění. Na druhé straně lidé často hledají oporu v komunikaci na sociálních sítích, což pomáhá jejich psychickému rozpoložení. 

Čerstvé řezné rány, škrábance, modřiny, popáleniny nebo jiné rány

Jizvy na těle

Jedinec nosí dlouhé rukávy a nohavice, aby rány skryl

Vyhýbání se aktivitám, kde je potřeba odhalit části těla, kde jsou rány

Problémové vztahy

Pocity bezmoci, beznaděje a bezcennosti a osamění

Chování a emoce, které se rychle mění a jsou impulzivní, intenzivní a nečekané

Nezvládání těžkých situací

Velká psychická bolest

Agresivní sklony

Tipy k prevenci sebepoškozování

Budování zdravých vztahů v rodině, s přáteli, v práci nebo ve škole
1
Práce na sebedůvěře, sebevědomí a sebehodnotě
2
Pravidelný pohyb
3
Zdravý životní styl
4
Zdravý spánkový režim
5
Vnímání svých emocí a umění je zdravě projevovat
6

Řešení sebepoškozování

Jestliže na sobě nebo na blízké osobě vnímáte příznaky, které mohou vést až k sebepoškozování, okamžitě vyhledejte odbornou pomoc. 

Čerpejte informace zde