Sebevražedné myšlenky

Sebevražda je úmyslné ukončení vlastního života. S tímto problémem se setkávají lidé všech věkových kategorií, muži i ženy. Jedinec tak reaguje na tíživou životní situaci. Sebevražda souvisí s mozkovými funkcemi, které ovlivňují rozhodování a kontrolu chování, což v těžkou chvíli způsobí to, že je pro lidi obtížné vidět i jiné východisko či řešení jejich situace.

Sebevražedné projevy

Špatné užívání internetu a především sociálních sítí může vést k nízkému sebevědomí, negativnímu vnímání svého těla nebo dokonce k rizikovému chování, jako jsou sebevražedné projevy.

Sebevražedné projevy ale zahrnují širokou škálu chování a prožívání, přičemž sebevražda patří až k tomu nejhoršímu bodu. Patří sem:

Sebevražedné myšlenky, které se zaobírají smrtí, mohou být různě intenzivní a různě konkrétní.

Sebevražedné tendence, které se vyvíjí od počátečních úvah o sebevraždě až k rozhodnutí o realizaci sebevražedného úmyslu.

Sebevražedný pokus nastane, má-li člověk úmysl zemřít, jedná se o vědomý a život ohrožují akt, jedinec nezemře.

Sebevražda je pak sebepoškozující akt s následkem smrti. Digitální svět do jisté míry také ovlivňuje duševní rozpoložení jedince.

Varovné signály sebevražedných projevů

Předchozí pokus o sebevraždu, sebevražda v rodině nebo časté mluvení o smrti

Nemoc, ať už duševní nebo tělesná

Nízká sebehodnota a sebeúcta

Závislost na alkoholu či jiných návykových látkách

Ztráta zaměstnání, finanční ztráty nebo dluhy

Rozpad blízkého vztahu nebo celkově špatné vztahy

Trauma

Změna jídelního a spacího návyku

Extrémní výkyvy nálad

Osamělost, pocity izolace

Diskriminace

Prevence sebevražedných projevů

Většina lidí zvažující sebevraždu dává varovné signály nebo signály o svých úmyslech. Nejlepší způsob, jak sebevraždě předejít, je rozpoznat tyto varovné signály a vědět, jak reagovat, pokud je zaznamenáte. Sebevraždě se dá předejít, a to hlavně znalostí rizikových faktorů.

Tipy k prevenci sebevražedných projevů

Péče o duševní zdraví
1
Učení se řešit problémy a konflikty
2
Budování dobrých vztahů s rodinou, přáteli, v práci nebo ve škole
3
Sebedůvěra
4
Zdravý životní styl
5
Pravidelný pohyb
6

Řešení sebevražedných projevů

Jestliže u sebe nebo svého blízkého pociťujete sebevražedné projevy, obraťte se na odbornou pomoc.

Linka první psychické pomoci 116 123
Linka bezpečí 116 111

Čerpejte informace z webu https://sebevrazdy.cz nebo www.linkabezpeci.cz