Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

ČZU nabízí pomoc všem studentům prvních ročníků, kteří cítí únavu po ukončení prvního semestru, mají pocit, že na studium nestačí a obávají se zkoušek v letním semestru. V případě zájmu kontaktujte studijního poradce na své fakultě, nebo navštivte odborníky z oblasti psychologického poradenství na Katedře psychologie na Provozně ekonomické fakultě.

CDZ Ústní nad Labem

Ambulantní a terénní tým poskytující multidisciplinární služby lidem s duševním onemocněním.

CDZ Žatec

Ambulantní a terénní tým poskytující multidisciplinární služby lidem s duševním onemocněním.

CZD pro Prahu 6

Ambulantní a terénní tým poskytující multidisciplinární služby lidem s duševním onemocněním z okruhu F2, F3 a F42, duální diagnózou nebo jste příslušník někoho s první zkušeností s psychotickým onemocněním.

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)

Psychologické pracoviště poskytuje psychologickou diagnostiku, psychoterapeutické služby, studijní a pracovní poradenství (adaptace na VŠ studium, pomoc při vytváření modelu studia, úspěšně vyrovnávání se se studijní a pracovní zátěží, prevence studijního selhání, poradenství studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, předcházení syndromu vyhoření).

CDZ PN Brno

Ambulantní a terénní tým poskytující multidisciplinární služby lidem s duševním onemocněním.