Používejte sociální sítě vědomě

Happy teenager social networking with her smartphone

Sociální sítě mohou být zdrojem inspirace i zábavy, ale také zdrojem stresu a úzkosti. Proto je důležité je používat vědomě. Následujte lidi, kteří vás inspirují, a vyhýbejte se srovnávání se ostatními. Stanovte si denní limit pro používání sociálních sítí a zkuste si občas udělat digitální detox. A konečně, ověřujte si fakta, které na internetu nacházíte, a vždy přistupujte k informacím s kritickým myšlením.