Hledáte pomoc?

Podporujeme vás v hledání odborné pomoci, protože si uvědomujeme, že požadovat pomoc není znakem slabosti. Ve skutečnosti je to projevem odvahy a silného charakteru, když člověk rozpozná potřebu zlepšení svého duševního zdraví a rozhodne se pro aktivní řešení.

Užitečné kontakty

Linka bezpečí

(pro děti, mládež a studující do 26 let)

Volejte nonstop

Linka pro rodinu a školu

(pro dospělé, kteří mají starost o dítě)

Volejte nonstop

Linka první psychické pomoci

(pro dospělé od 18 let)

Volejte nonstop

Krizová centra

Brno

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno

532 232 078

Přejít na webové stránky

Praha
Krizové centrum intervence PN v Bohnicích
284 016 110
Přejít na webové stránky
Praha
Krizové centrum RIAPS Praha
222 586 768
Přejít na webové stránky
Ostrava
Karlovy Vary
Občanské sdružení Vitae
353 588 080
Přejít na webové stránky
Plzeň
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Diecézní charity Plzeň
777 167 004
Přejít na webové stránky
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Psychiatrie – krizová pomoc (PN, psychiatrické oddělení, apod.)
485 177 177
Přejít na webové stránky
Středočeský kraj
Centrum krizové intervence v Kutné Hoře
327 511 111
Přejít na webové stránky
Vysočina
Pardubický kraj
Bílý kruh bezpečí Pardubice Poradna/Krizové centrum
732 923 462
Přejít na webové stránky
Královohradecký kraj
Psychiatrické oddělení – krizová pomoc (PN, psychiatrické oddělení, apod.)
493 582 682
Přejít na webové stránky
Olomoucký kraj
Bílý kruh bezpečí Olomouc Poradna/krizové centrum
732 700 533
Přejít na webové stránky
Zlínský kraj
Linka SOS Zlín Telefonní krizová pomoc
577 431 333
Přejít na webové stránky

Rozcestník kontaktů ve vaší blízkosti

Kraj
Vyberte kraj
Kraj
Vhodné pro
např: Děti, Dospělé
Vhodné pro
Typ služby
Vyberte typ
Typ služby
Forma poskytování
Vyberte formu
Forma poskytování

Anonymní linka pomoci v krizi

Typ:
Linka důvěry
Forma:
Distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
nonstop a anonymně
Zpoplatnění:
dle tarifu operátora
Linka psychologické pomoci pro pracovníky bezpečnostních sborů a jejich blízké při řešení osobních, vztahových i pracovních obtíží, jako je - neuspokojivá situace v partnerském vztahu, dluhy, obavy o potomka, komplikovaný vztah s někým z rodiny či z práce, sousedské neshody, závislosti, nejistota (PČR, HZS, CSČR, AČR, VSČR, GIBS)

Celá ČR

pomoc.ski@pcr.cz

974 834 688

Elpida – Linka seniorů

Typ:
Linka důvěry
Forma:
Distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Anonymní linka pro seniory, které trápí samota, životní ztráty, omezená pohyblivost, vážná nemoc, finanční tíseň, domácí násilí, šikana či různé aspekty stárnutí.

Celá ČR

linkasenioru@elpida.cz

800 200 007

Krizová linka Chytré péče

Typ:
Linka důvěry
Forma:
Distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
zdarma
Anonymní linka pro seniory, jejich rodiny a osoby zdravotně znevýhodněné.

Celá ČR

linka@chytrapece.cz

800 100 117

Linka Anabell

Typ:
Linka důvěry
Forma:
Distanční (telefon, e-mail, chat)
Linka poskytuje krizovou pomoc komukoliv, kdo se potýká s problematikou poruch přijmu potravy, nebo se chce jen poradit či zeptat.

Linka bezpečí

Typ:
Linka důvěry
Forma:
Distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
nonstop a anonymně
Zpoplatnění:
zdarma
Linka důvěry pro děti a mládež do 18 let (a pro studenty do 26 let), kteří se ocitli v náročné životní situaci a potřebují pomoc.

Celá ČR

pomoc@linkabezpeci.cz

116 111

Linka duševní tísně Most

Typ:
Linka důvěry
Forma:
Distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
nonstop a anonymně
Zpoplatnění:
dle tarifu operátora
Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc.

Most

ldt.most@mostknadeji.cz

476 701 444

Linka důvěry a psychologické pomoci

Typ:
Linka důvěry
Forma:
Distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
omezená provozní doba
Zpoplatnění:
dle tarifu operátora
Anonymní linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc.

Plzeň

ld.plzen@atlas.cz

377 462 312 nebo 605 965 822

Linka důvěry Blansko

Typ:
Linka důvěry
Forma:
Distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
nonstop a anonymně
Zpoplatnění:
dle tarifu operátora
Linka pro kohokoliv, kdo se nachází v krizové nebo jinak náročné situaci a potřebuje pomoc.

Blansko

pomoc@blansko.charita.cz

516 410 668 nebo 737 234 078

Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice

Typ:
Linka důvěry
Forma:
Distanční (telefon, e-mail, chat)
Provoz:
nonstop a anonymně
Zpoplatnění:
dle tarifu operátora
Linka pro kohokoliv, kdo se ocitl v životní krizi nebo jinak náročné či težké situaci a potřebuje pomoci.

Celá ČR

284 016 666