CDZ Ústní nad Labem

Ambulantní a terénní tým poskytující multidisciplinární služby lidem s duševním onemocněním.

CDZ Žatec

Ambulantní a terénní tým poskytující multidisciplinární služby lidem s duševním onemocněním.

CZD pro Prahu 6

Ambulantní a terénní tým poskytující multidisciplinární služby lidem s duševním onemocněním z okruhu F2, F3 a F42, duální diagnózou nebo jste příslušník někoho s první zkušeností s psychotickým onemocněním.

Dům tří přání – CDZ pro děti a adolescenty

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha (CDZ) poskytuje svým klientům a jejich rodinám komplexní zdravotně-sociální podporu v oblasti duševního zdraví. Cílovou skupinou jsou děti a adolescenti od 0 do 18+, které jsou ohrožené v oblasti duševního zdraví.

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty CDZ-D 21

Multidisciplinární tým pro děti a adolescenty ve věku 0-18+ a též pro jejich rodiče (nebo jiné osoby odpovědné za výchovu a péči o dítě/adolescenta), který poskytuje komplexní zdravotní, sociální a pedagogické služby v oblasti duševního zdraví. Hlavním posláním CDZ-D je zajistit pro děti a adolescenty po nezbytně nutnou dobu včasnou péči mezi ambulantní a ústavní péčí/hospitalizací, ve které jsou mobilizovány zdroje klienta/pacienta v jeho přirozeném prostředí v rámci předcházení ústavní péče/hospitalizace.

CDZ Přerov

Ambulantní a terénní tým poskytující multidisciplinární služby lidem s duševním onemocněním z okruhu F2, F3 a F42, duální diagnózou nebo jste příslušník někoho s první zkušeností s psychotickým onemocněním.

CDZ pro Cheb

Ambulantní a terénní tým poskytující multidisciplinární služby lidem s duševním onemocněním z okruhu F2, F3 a F42, duální diagnózou nebo jste příslušník někoho s první zkušeností s psychotickým onemocněním. Služby jsou poskytovány lidem starším 15 let.

CDZ pro děti a mládež

Ambulantní a terénní tým poskytující multidisciplinární služby dětem a mladistvým od 7 do 18 let se zkušeností s duševním onemocněním.