TRIANGL – Krizové centrum pro děti

Krizové centrum nabízí okamžitou pomoc, bezpečí a podporu dětem a mladistvým do 18 let při řešení krizových a traumatických událostí (náročné situace v životě, nepohoda způsobená narušenými vztahy s rodiči, sourozenci, či vrstevníky, trápení všeho druhu).

Krizové centrum J. J. Pestalozziho Chrudim

Krizové centrum poskytuje psychosociální služby uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení. Služba je určena osobám v krizové situaci všech věkových kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři. Další cílovou skupinou jsou oběti domácího násilí nezávisle na věku, pohlaví nebo druhu zažívaného násilí.

THEIA – krizové centrum

Krizové centrum poskytující ambulantní, terénní a telefonickou pomoc osobám v náročné životní situaci a akutní krizi.

Krizové centrum J. J. Pestalozziho Jihlava

Krizové centrum poskytuje psychosociální služby uživatelům v kraji Vysočina, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení. Služba je určena osobám v krizové situaci všech věkových kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři. Další cílovou skupinou jsou oběti domácího násilí nezávisle na věku, pohlaví nebo druhu zažívaného násilí.

Krizové centrum J. J. Pestalozziho Svitavy

Krizové centrum poskytuje psychosociální služby uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení. Služba je určena osobám v krizové situaci všech věkových kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři. Další cílovou skupinou jsou oběti domácího násilí nezávisle na věku, pohlaví nebo druhu zažívaného násilí.

Krizové centrum J. J. Pestalozziho Žamberk

Krizové centrum poskytuje psychosociální služby uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení. Služba je určena osobám v krizové situaci všech věkových kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři. Další cílovou skupinou jsou oběti domácího násilí nezávisle na věku, pohlaví nebo druhu zažívaného násilí.

Krizové centrum Ostrava

Krizové centrum poskytuje okamžitou psychosociální a terapeutická pomoc, v případě potřeby pobyt na lůžku pro všechny osoby v krizi nebo náročné životní situaci.

Krizové centrum Pardubice

Krizové centrum Pardubice nabízí podporu lidem od 12 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nemohou v dané chvíli zvládnout vlastními silami.