NZDM Proxima Sociale

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích. Formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik. Ne všechny kluby pod Proxima Sociale pracují se stejnou věkovou skupinou (blíží informace na webových stránkách klubů).

Rozcestník členských zařízení České asociace streetwork

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace. Na svých webových stránkách poskytuje přehledný rozcestník nízkoprahových služeb (především kontaktních center a nízkoprahových klubů pro děti a dospívající).

NZDM Olomouc

NZDM Olomouci poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem a dospívajícím (7-26 let) v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Jeho posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů. Klub naplňuje standardy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež České asociace streetworku. Službu poskytuje také v terénní formě.

NZDM Prostějov

NZDM v Prostějově poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem a dospívajícím (10-26 let) v obtížné životní situaci z města Prostějov a okolí. Motivuje a podporuje děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytuje sociální služby a širokou nabídku volnočasových aktivit.

NZDM T-klub a Amari klub

NZDM T-klub a Amari klub může být vhodnou službou pro mladé lidi, kteří neví, jak dál, nejsou si některými momenty ve svých životech jisti, potřebují dospělou oporu pro svá rozhodování, prožívají obtíže v domácím prostředí, trápí je škola, či řeší různorodé osobní potíže – vztahy v kolektivu, partnerské nebo rodinné. NZDM umí také preventivně i intervenčně pracovat s dalšími službami v případě nutnosti.

NZDM v Hanušovicích

NZDM v Hanušovicích poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí: v ambulantní formě (tzv. Klub) ve věku 9-21 let a v terénní formě 7-26 let. Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Hanušovice.

NZDM Vrtule

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrtule je bezpečný prostor, kde mohou mladí lidé trávit volný čas, realizovat své zájmy, popovídat si s druhými či najít radu a pomoc u pracovníků. Klub je dobrovolný a bezplatný, je možné přijít a odejít kdykoliv a bavit se jakkoliv, pokud jsou respektováni ostatní a základní pravidla klubu.

NZDM YMCA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou. Nízkoprahové kluby YMCA mohou být vhodnou službou pro mladé lidi, kteří neví, jak dál, nejsou si některými momenty ve svých životech jisti, potřebují dospělou oporu pro svá rozhodování, prožívají obtíže v domácím prostředí, trápí je škola, či řeší různorodé osobní potíže – vztahy v kolektivu, partnerské nebo rodinné. NZDM YMCA umí také preventivně i intervenčně pracovat s dalšími službami v případě nutnosti.

NZDM Žijeme spolu

Klub „Žijeme spolu“ je pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které se nudí, hledají kamarády, pohádaly se s rodiči nebo ve škole, chtějí pomoc s úkolem nebo doučovat, někdo jim ubližuje a nevědí si rady, chtějí si popovídat o svých starostech i radostech s někým, kdo je nesoudí; nebo se s něčím chtějí pochlubit, něco ukázat a nemají komu a kde, hledají zaměstnání nebo ztratily doklady a nevědí si rady, chtějí se naučit nové věci, chtějí si dodělat školu, přijely na prázdniny nebo se přistěhovaly a neznají místní okolí, musí právě hlídat mladší sourozence a nevědí co s nimi dělat a jak se o ně postarat; hledají prostor, kde nepotřebují peníze a nemusí říkat ani své jméno apod.

NZDM Znojmo

Klub Coolna Znojmo e nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 11 do 26 let. Poskytuje podporu a pomoc mladým lidem. Pomáhá jim s jejich nepříznivými životními situacemi. Zároveň jim také poskytuje podporu v tom, co je baví, hledají zázemí pro zdokonalení sebe sama, či řešení konkrétních problémů.