Projekt Parafilik

Odborná pomoc pro osoby s problematickým nastavením sexuality a jejich blízké. Služba nabízí těmto osobám pravidelná terapeutická setkání, online poradnu a linku telefonické krizové intervence.

ROSA – Centrum pro ženy

Nezisková organizace poskytující komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí. Zahrnuje odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálně-terapeutické a sociálně-právní poradenství, vytvoření bezpečného plánu a poskytování utajeného azylového ubytování pro ženy, které jsou ohrožené domácím násilím.

SANANIM Centrum komplexní péče o dítě a rodinu

Služba poskytuje pomoc rodičům – uživatelům návykových látek, těhotným ženám a matkám užívající drogy, pěstounům pečující o dítě uživatele drog a jejich dětem. Služba poskytuje poradenství, motivační práce, krizovou intervenci, podporu rodičovství, komplexní zdravotní péči pro těhotné ženy, matky a děti. Služby jsou zajišťovány osobně nebo i skrze poradenskou linku či email. Nabízí též právní a sociální služby.

SANANIM Denní stacionář

Ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání především nealkoholových drog a jejich blízkým. Služba je určena uživatelům návykových látek nad 16 let, kteří mají chuť změnit svou situaci.

SANANIM Kontaktní centrum

Služba poskytuje uživatelům nealkoholových drog starších 15 let, pravidelným nebo injekčním uživatelům opioidů nebo stimulancií adiktologické, sociální a zdravotnické služby, motivační trénink a krizovou intervenci.

Spondea – Intervenční centrum Brno

Služba nabízí sociální, právní a psychologické poradenství všem lidem, kteří jsou obětmi domácího násilí nebo jsou jim ohroženi, ale i dalším osobám, které jsou domácímu násilí přítomny. Pomoc je zaměřena také na lidi zasažené nebezpečným pronásledováním – stalkingem.

Úsměv Mámy

Služba poskytuje psychologické poradenství, peer konzultace, podpůrné skupiny, intenzivní psychoterapeutické a vzdělávací programy, další návazné služby všem ženám, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu.

Poradna pro osoby ohrožené násilím Spirála – Intervenční centrum Chomutov

Intervenční centrum poskytuje psychickou a sociálně právní pomoc všem osobám nad 15 let, které se stali obětmi domácího násilí (fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické povahy). Služba je též pro osoby z jejich okolí, které jsou svědky probíhajícího domácího násilí, nebo organizace, které osoba ohrožená požádala o pomoc.

Poradna pro osoby ohrožené násilím Spirála – Intervenční centrum Děčín

Intervenční centrum poskytuje psychickou a sociálně právní pomoc všem osobám nad 15 let, které se stali obětmi domácího násilí (fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické povahy). Služba je též pro osoby z jejich okolí, které jsou svědky probíhajícího domácího násilí, nebo organizace, které osoba ohrožená požádala o pomoc.