Svépomocná skupina Anabell

Svépomocná skupina pro ty, kteří se potýkají s potížemi v oblasti poruch přijmu potravy. Skupinu vede peer konzultant, tedy odborný pracovník, který sám poruchu příjmu potravy překonal, a společně řeší nejrůznější témata podle potřeb skupiny. Svépomocné skupiny jsou určeny klientům od 15 let.

Svépomocná skupina Hvězda CDZ Strakonice

Svépomocná skupina Hvězda je určena pro lidi s duševním onemocněním. Skupina je otevřena každému, kdo se cítí být osamělý se svými problémy a má potřebu sdílení.

Sympathea

Svépomocná skupina pro rodinné příslušníky a blízké lidí, kteří se potýkají s duševním onemocněním.

Magdalenium – Svépomocná skupina pro oběti domácího násilí

Svépomocná skupina pro oběti domácího násilí. Skupina si vzájemně poskytuje opěrný bod, podporu a bezpečný, laskavý prostor. V rámci skupinových setkání je možné nacházet nová řešení problematických situací, možnost reflektovat svoje zkušenosti a podívat se na situace z různých úhlů.

Mlýnek

Svépomocná skupina pro lidi potýkající se s duševním onemocněním.

SFinga

Svépomocná skupina pro lidi trpící sociální fobií, výraznou sociální úzkostí nebo vyhýbavou poruchou osobnosti. Není však nutné mít stanovenou kteroukoliv diagnózu.

Cesta domů

Svépomocná skupina na podporu lidem, kterým zemřel blízký člověk a kteří nechtějí být se svým smutkem sami, doléhá na ně prázdnota, beznaděj nebo únava. Jedná se o společná setkání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby. Sdílení zkušeností a pocitů je příležitostí vzájemně se obohatit a povzbudit k vykročení do dalšího života.

Greendoors

Organizace nabízí svépomocnou skupinu (5-7 členů) pro lidi s duševním onemocněním. Skupina si vzájemně poskytuje opěrný bod, podporu a bezpečný, laskavý prostor. V rámci skupinových setkání je možné nacházet nová řešení problematických situací, možnost reflektovat svoje zkušenosti a podívat se na situace z různých úhlů.

Luctus

Svépomocná podpůrná skupina pro pozůstalé je vytvoření bezpečného místa pro komunikaci o ztrátě, pro vzájemné sdílení pocitů a myšlenek. Skupiny se mohou účastnit i lidé, kteří se se ztrátou blízkého člověka již vyrovnali a chtějí se o svoji zkušenost podělit s ostatními.