Vysoká škola polytechnická Jihlava

Poradna poskytuje psychologické poradenství pro akademické a ostatní pracovníky školy v případě psychických obtíží, závažných životních a krizových situací a jiné poradenství. Zabezpěčuje rozvoj studentů a věnuje se studentům se specifickými potřebamy.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Podpůrné služby poradny jsou určeny studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrné služby studentům či uchazečům, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze vyžadují modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popřípadě jiné zvláštní úpravy prostor VŠTE za účelem úspěšného průběhu studia.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o., Praha

Poskytuje poradenství v oblasti studia, péče o studenty se specifickými studijními potřebami, psychologické poradenství, poradenství v oblasti psychologie sportu, řešení psychosomatických obtíží a poruch příjmu potravy, koučování a osobnostní rozvoj.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM)

UMPRUM poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby studentům, pedagogům a zaměstnancům. Pro sjednání konzultace je nutné zanechat zprávu skrze webové stránky psychologické poradny a je nutné se přihlásit do studentského systému UMPRUM.

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha

Poradna poskytuje krizovou intervenci, individuální psychoterapii, ale také skupinovou psychoterapii. Nabízí též psychologickou diagnostiku. V poradenské činnosti pomáhá diskrétně řešit problematiku v oblasti osobní, rodinné, partnerské i v oblasti mezilidských vztahů.

Vysoké učení technické v Brně

V rámci poradny je možné využít služeb psychologického poradenství, které poskytuje odbornou psychologickou pomoc studentům VUT v Brně, kteří chtějí řešit své problémy, nebo se ocitli v nesnadné situaci, či se chtějí lépe zorientovat sami v sobě a snaží se rozvíjet svou osobnost a schopnosti.

Západočeská univerzita v Plzni

Poradna poskytuje první pomoc klientům, kteří řeší složitou životní situaci. Dále se věnuje řešení studijních obtíží jednotlivců, partnerských a rodinných vztahových problémů, eventuálně ztrátových situací, které rovněž mohou ovlivnit studijní výkony, a klienti je nemohou řešit se svými učiteli.

Technická univerzita v Liberci – Poradna pro studenty se specifickými potřebami

Poradna poskytuje konzultace v případě zdravotních problémů či omezení, komplikujících studium; speciálně pedagogická diagnostika SPU, funkční diagnostika a poradenství, včetně kontinuální podpory studentů se zdravotním postižením (ZP) a speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), včetně specifických poruch učení.