Úzkost

Úzkost se projevuje pocity napětí, ustaranými myšlenkami a fyzickými změnami jako je pocení, třes, závratě nebo rychlý srdeční tep. Lidé s úzkostnými poruchami mají obvykle opakující se rušivé myšlenky nebo obavy. Často se ze strachu vyhýbají nejrůznějším každodenním situacím. Úzkost ale není totéž jako strach, i když se to občas zaměňuje. Úzkost se považuje za reakci orientovanou na budoucnost a dlouhodobě působící reakci široce zaměřenou na rozptýlenou hrozbu. Naopak strach je přiměřená, na přítomnost orientovaná a krátkodobá reakce na jasně identifikovatelnou a konkrétní hrozbu.

Projevy úzkosti

Forma úzkosti spojená s používáním internetu může vypadat jako závislost na sociálních sítích, která vede k podrážděnosti, úzkosti, depresi a izolaci od reality. To může mít vliv na kvalitu spánku, schopnost soustředit se a pracovat, a také na osobní vztahy. Proti těmto formám úzkosti je důležité nastavit si zdravé návyky používání internetu a sociálních sítí.

Pocit neklidu, zranění nebo napjatosti

Častá únava

Přehnané obavy a představa vždy nejhoršího scénáře

Nepříjemný pocit mezi lidmi

Bolesti svalů, hlavy nebo břicha

Zrychlený tep

Pocení

Potíže se soustředěním

Prevence úzkosti

Prevence úzkosti je důležitou součástí udržení dobrého duševního zdraví. Existuje mnoho strategií, které mohou pomoci minimalizovat riziko vzniku úzkosti a udržet ji pod kontrolou.

Tipy k prevenci úzkosti

Zdravý spánkový režim
1
Pravidelný pohyb
2
Dechová cvičení a meditace
3
Vyvážená strava
4
Budování zdravých vztahů v rodině, s přáteli, v práci nebo ve škole
5
Čtení
6
Zapisování svých emocí a myšlenek do deníku
7
Vyřazení alkoholu, nikotinu a drog ze života
8
Vitamíny a bylinky
9
Omezený čas strávený v digitálním světě
10

Řešení úzkosti

Pokud trpíte úzkostí, neváhejte vyhledat odbornou pomoc a podporu, která pomůže překonat obtíže a zlepšit duševní zdraví.

První pomoc při úzkosti v nouzovém stavu 

Pomoc odkazuje na stránku Nevypusť Duši